Teamutveckling för lyckligare team

Du vill skapa en välfungerande arbetsplats. En hälsosam organisation där människor både mår bra och får utrymme att prestera. Du vill arbeta för att utveckla verksamheten och inte bara släcka bränder. Vi hjälper dig att skapa en lycklig organisation. Antingen med ett team i taget eller med hela organisationen på en gång. 

Utmaningar med att skapa lyckligare organisationer

Komplexa arbetsuppgifter och höga mål kräver samarbete. Psykologifabrikens metod för en lyckligare organisation bygger på åtta principer för framgångsrika team som beskrivs i boken Ensam eller stark. Med inspirerande och kunniga organisationspsykologer och vår digitala tjänst Habitud Pro gör Psykologifabriken det roligt att skapa ett lyckligare team i fem enkla steg. 

Hur vet vi vad vi ska fokusera på?
Habitud Pro erbjuder en vetenskaplig kartläggning i form av en enkät som visar er hur ni ligger till på åtta principer för framgångsrika team. Enkelt att genomföra på planeringsdagen eller strax innan.

Hur går vi från inspiration till handling?
Psykologifabrikens populära workshops är interaktiva och startar förändringsarbetet – samtidigt som det är kul. Läs om vad andra tyckt här. Om ni bokar tre workshops så har ni möjlighet att gå från inspiration på workshopen till handling i den egna vardagen. Så följer vi upp ert arbete på nästa träff. Då har vi goda chanser till mätbara resultat. Som för Vetenskapsrådet.

Hur stöttar vi förändringen i vardagen?
Habitud Pro erbjuder digitala kurser som sätts samman efter er kartläggning och ert behov från en bank av över 500 vetenskapligt baserade psykologiska träningstips. Medarbetarna får tillgång till hela banken av tips och kan även självständigt välja övningar efter sina behov. Genom att genomföra några psykologiska träningstips mellan tre workshoptillfällen så får ni effekt direkt.

Hur får vi samma språk?
Låt hela gänget läsa boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team, som vunnit utmärkelsen Årets projektledarbok. Boken är både lättläst och baserad på över 100 vetenskapliga studier. På så vis får ni ett gemensamt språk samtidigt som ni pratar om det som ger resultat.

Hur håller vi igång träningen över tid?
En utsedd intern ambassadör får verktygen för att hålla förändringsarbetet igång efter att workshopserien med oss är över. Personen blir certifierad i Habitud Pro och kan genomföra kartläggningar av de åtta principerna, hålla workshops med psykologiska träningstips och skicka ut digitala kurser för att fortsätta den psykologiska träningen.

Vill ni jobba med en större grupp än ett team? Se hur vi gjorde för IKEA och Sisab.

Läs mer om våra insatser i våra kundcase. Läs mer om IKEA, Vetenskapsrådet, Jämtkraft med flera här.

“Tack psykologifabriken för fint samarbete och strålande insatser med att sprida evidensbaserade verktyg för ett bättre arbetsliv! Jag har själv varit involverad i att genomföra en stor studie på en av Sveriges största privata vårdgivare genom att implementera de åtta principerna som beskrivs i Psykologifabrikens bok “Ensam eller stark”. Därför är jag väl insatt i forskningsområdet, samt har erfarenhet av att jobba med principerna direkt i organisationer. Jag har även följt Psykologifabrikens arbete under många år, både genom att vi har tagit gemensamma uppdrag samt har pågående samarbeten på olika plan. Därför rekommenderar jag regelmässigt företag som önskar jobba med att skapa arbetsmiljöförbättringar att vända sig till Psykologifabriken för att få högklassig hjälp med att göra bra saker som leder till faktisk förändring. Jag gillar också hur Psykologifabriken håller fängslande, roliga och matnyttiga föreläsningar och workshops med väldigt snyggt material!” – Fredrik Livheim leg. psykolog, medicine doktor Forsknings- & innehållsstrateg www.29k.org, Anknuten till Karolinska Institutet via Centrum för social hållbarhet

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?