Madonna missnöjd med luftkvaliteten: Irritation

2006: Superdivan uttrycker sitt ogillande. 

Madonna väntar på att bli intervjuad när hon översvämmas av irritation över bristen på frisk luft. “Det är ingen luft här inne, jag kommer dö, öppna dörren jag kvävs härinne!” fräser hon till TV-teamet. Programledaren verkar först inte veta hur hon ska reagera – men till slut erbjuder hon, lite trevande skämtsamt, Madonna sitt papper med intervjufrågor att fläkta sig med.

Kan psykologin förklara vad som gör att vissa framgångsrika personer ibland beter sig helt oacceptabelt mot andra människor? Här http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/100kanslor/berlusconi-valjer-mobilen-fore-natomotet-irritation_4038377.svd har vi skrivit om en liknande mekanism. Det är inte svårt att tänka sig att de flesta i superstjärnans omgivning har låtit henne bete sig på det här viset under en lång tid. Troligen tycker därför inte Madonna att hennes reaktion är obefogad, och hon får inte heller den här gången någon feedback från omgivningen på att beteendet är oacceptabelt.

annakaver

Psykologen Anna Kåver skriver i sin bok om tolkningen av rättigheter

Ilskan kommer sig av din tolkning angående dina rättigheter, vad som är socialt acceptabelt och hur du har agerat. Om du verkligen har brutit mot allt vad du har lärt dig om hur man ska uppföra sig mot andra, skäms du. Skammen talar om för dig att du inte ska göra så här och att du behöver skärpa dig nästa gång du hamnar i en liknande situation. Om du däremot bedömer kritiken som orättvis, att det faktiskt var du som hade rätt, blir du arg.

Av: Linda Backman